Təkvir surəsi

81:25

O (Qur´an) da məl´un (Allahın rəhmətindən qovulmuş) Şeytanın sözü deyildir.