Təkvir surəsi

81:2

Ulduzlar (göydən qopub yağış dənələri kimi yerə) səpələnəcəyi zaman;