Təkvir surəsi

81:19

Bu (Qur´an Allah dərgahında) çox möhtərəm olan bir elçinin (Cəbrailin) gətirdiyi kəlamdır.