Təkvir surəsi

81:18

Və sökülməkdə olan dan yerinə ki,