Təkvir surəsi

81:12

Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman;