Təkvir surəsi

81:11

Göy (yerindən) qopardılacağı (və ya büküləcəyi) zaman;