Təkvir surəsi

81:10

Əməl dəftərləri açılacağı zaman;