Təhrim surəsi

66:11

Allah iman gətirənlərə isə Fir´onun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: "Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında - Cənnətdə bir ev tik. Məni Fir´ondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!" - demişdi.