Təğabun surəsi

64:8

Elə isə Allaha, Onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura (Qur´ana) iman gətirin! Allah etdiyimiz əməllərdən agahdır!