Təğabun surəsi

64:6

Çünki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar mö´cüzələr gətirir, onlar isə: "Məgər bizi doğu yola (özümüz kimi adi) bir insanmı salacaqdır?!" - deyərək (o peyğəmbərləri) inkar edir və (haqdan) üz döndərirlər. Allahın (onların ibadətinə) ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeyə möhtac deyildir. O, (hər cür) şükrə (tə´rifə) layiqdir!