Təğabun surəsi

64:13

Allahdan başqa heç bir tanrı (mə´bud) yoxdur. Buna görə də mö´minlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər!