Təğabun surəsi

64:1

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şə´ninə tə´riflər deyər. Hökm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!