Tariq surəsi

86:8

Həqiqətən, (Allah) insanı (öləndən sonra) yenidən diriltməyə qadirdir! -