Tariq surəsi

86:7

(O su kişilərin) bel sümüyündən, (qadınların isə) köks sümüyündən çıxar!