Tariq surəsi

86:6

O, axıb tökülən bir sudan (nütfədən) yaradılmışdır.