Tariq surəsi

86:4

Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi (mələk) olmasın!