Tariq surəsi

86:3

(O, zülməti yaran) parlaq ulduzdur!