Tariq surəsi

86:16

Mən də (hiylələrinə qarşı) onlara cəza verirəm.