Tariq surəsi

86:15

Həqiqətən, (Məkkə müşrikləri Qur´anın nurunu söndürmək üçün) hiylə qurdular.