Tariq surəsi

86:14

O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!