Tariq surəsi

86:12

And olsun (növbənöv bitkilər yetirmək üçün) yarılan yerə ki,