Talaq surəsi

65:9

Onlar əməllərinin cəzasını aldılar və axırda işləri ziyana uğramaq oldu.