Ta ha surəsi

20:87

Onlar dedilər: "Biz sənə verdiyimiz və´də öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Amma biz (Fir´on) tayfasının (bir bayram günü əmanət olaraq aldığımız) zinətlərindən ibarət ağır bir yüklə yüklənmişdik. Onları ("əmanətə xəyanət haramdır"-deyərək günahdan qurtulmaq məqsədilə oda) atdıq. Samiri də bizim kimi (özündə olan bəzək şeylərini oda) atdı".