Ta ha surəsi

20:80

Ey israil oğulları! Sizi düşməninizdən (Fir´onun əlindən) xilas etdik. (Tövratın nazil olması üçün) sizə Tur dağının sağ tərəfini və´d buyurduq. Sizə (göydən) qüdrət halvası və bildirçin endirdik!