Ta ha surəsi

20:77

(İzzət və cəlalıma) and olsun ki, Biz Musaya belə vəhy etdik: "Qullarımla gecə yola çıx, (əsanı suya vurmaqla) onlar üçün dənizdə quru bir yol aç. (Fir´onun) sizə yetişməsindən qorxma, (suya qərq olmaqdan da) əndişəyə düşmə!"