Ta ha surəsi

20:75

Kim (Rəbbinin hüzuruna) yaxşı əməllər etmiş bir mö´min kimi olaraq gələrsə, belələrini ən yüksək dərəcələr gözləyir -