Ta ha surəsi

20:72

(Sehrbazlar) dedilər: "Biz heç vaxt səni bizə gələn bu açıq mö´cüzələrdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq. İndi nə hökm edəcəksənsə, et. Sən ancaq bu dünyada hökm edə bilərsən!