Ta ha surəsi

20:67

Musanın canına qorxu düşdü. (O qorxdu ki, camaat sehrlə mö´cüzə arasında fərq qoya bilməyib iman gətirməsin).