Ta ha surəsi

20:65

Onlar dedilər: "Ya Musa! (Özün seç). Ya sən (əvvəlcə əsanı yerə) tulla, ya da biz birinci tullayaq!