Ta ha surəsi

20:60

(Bu söhbətdən sonra) Fir´on dönüb getdi, nəhayət, bütün hiylə (və sehr) vasitələrini (sehrbazlarını) yığıb (və´d olunmuş vaxtda həmin yerə) gəldi.