Ta ha surəsi

20:56

Biz, ayələrimizin (dəlillərimizin və mö´cüzələrimizin) hamısını ona (Fir´ona) göstərdik. Lakin (Fir´on) onları yalan sayıb (heç birini) qəbul etmədi.