Ta ha surəsi

20:5

Rəhman ərşi yaradıb hökmü altına almışdır (ərşə hakimdir).