Ta ha surəsi

20:49

(Fir´on: ) "Elədə Rəbbiniz kimdir, ya Musa?" -deyə soruşdu.