Ta ha surəsi

20:47

Onun yanına gedib deyin: "Biz ikimiz də sənin Rəbbinin peyğəmbəriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər (Şama getməklərinə mane olma) və onlara işgəncə vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə (mö´cüzə ilə) gəlmişik. Haqq yolu tutub gedənlərə salam olsun!