Ta ha surəsi

20:45

Onlar: "Ey Rəbbimiz! (Fir´onun mö´cüzə göstərməyimizə hövsələsi çatmayıb) bizə şiddətli cəza verməsindən və ya azğınlaşaraq həddini aşmasından (dikbaşlıq etməsindən) qorxuruq!" - dedilər.