Ta ha surəsi

20:41

Və Mən səni Özümə (peyğəmbər) seçdim! (Qırx yaşına çatan kimi sənə peyğəmbərlik bəxş edib mö´cüzələrlə Fir´onun yanına göndərdim).