Ta ha surəsi

20:38

Anana vəhy olunacaq şeyi vəhy etdiyimiz zaman.