Ta ha surəsi

20:37

Sənə (bundan əvvəl də) bir dəfə ne´mət bəxş etmişdik