Ta ha surəsi

20:36

(Allah) buyurdu: "Dilədiyin sənə verildi, ya Musa!