Ta ha surəsi

20:32

Onu işimə ortaq et (ona da peyğəmbərlik ver) ki,