Ta ha surəsi

20:24

(Ya Musa! Bu mö´cüzələrlə bir peyğəmbər kimi) Fir´onun yanına get! O, həqiqətən, azğınlaşıb həddini aşmışdır (Allahlıq iddiasına düşmüşdür)".