Ta ha surəsi

20:20

(Musa əsanı yerə) atan kimi o, dərhal bir ilan (əjdaha) olub sür´ətlə sürünməyə başladı.