Ta ha surəsi

20:19

(Allah) buyurdu: "Ya Musa! Onu (əsanı yerə) at!"