Ta ha surəsi

20:13

Mən səni (peyğəmbər) seçdim. (Sənə) vəhy olunanı dinlə!