Ta ha surəsi

20:126

(Allah) buyurar: "Elədir, amma sənə ayələrimiz (mö´cüzələrimiz, qüdrətimizə dəlalət edən əlamətlər) gəldi, sən isə (özünü görməməzliyə vurub) onları unutdun (iman gətirmədin). Bu gün eləcə də sən unudulacaqsan!"