Ta ha surəsi

20:124

Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur´andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!"