Ta ha surəsi

20:12

Mən, həqiqətən, sənin Rəbbinəm. Nə´leynini çıxart, çünki sən müqəddəs vadidə - Tuvadasan!