Ta ha surəsi

20:116

Bir zaman mələklərə: "Adəmə (tə´zim, hörmət məqsədilə) səcdə edin!" - deyə buyurmuşduq. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, (səcdədən) boyun qaçırtdı.