Ta ha surəsi

20:114

Həqiqi hökmdar olan Allah (hər şeydən) ucadır! (Müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır!) Həm də (ey Peyğəmbərim! Cəbrail tərəfindən) sənə tamam-kamal vəhy olunmadan əvvəl Qur´anı oxumağa tələsmə və: "Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!" - de.