Ta ha surəsi

20:112

Mö´min olub yaxşı işlər görən kəs isə nə zülmə mə´ruz qalmaqdan, nə də (mükafatının) əskilməsindən qorxar!